El Pont de les Lloses

Inici / Visita Montgai / El Pont de les Lloses

El Pont de les Lloses

 

El Pont de les Lloses o Pont Vell és actualment una passarel·la per vianants, però originalment era el pont que permetia travessar el riu Sió en aquest terme. Va ser construït al segle XV i ha patit modificacions al llarg del temps i per tant és difícil saber com era en origen.

Està format per tres ulls de total asimetria tant en la posició sobre el riu com en la solució formal dels pilars, d'11 metres de llargada, 4 metres d'amplada i 2 metres d'alçada. La banda oest del pont, aigües avall, és la més ben conservada i permet veure bé els paraments de pedra. Pel que fa al pilar del marge esquerre, es tracta d'un pilar amb tallamar fet de pedra molt ben tallada amb senyals de piquetejat. Hi ha una sèrie de grans pedres monolítiques que es recolzen en el pilar i que mostren una inclinació cap a dalt en els extrems, la qual cosa permet deduir que foren posades posteriorment a la construcció del pilar. El pilar massís central també presenta tres filades de carreus ben escairats. La filada superior sobresurt i té una petita cornisa motllurada de gust classicista. Des d'aquest pilar cap a la dreta i per sota del pont actual trobem lloses monolítiques que cobreixen la llum del tercer ull. L'estrep esquerre està pràcticament amagat sota el pont i la canalització actual. S'aprecia clarament l'encaix realitzat en el carreu superior per posar les pedres monolítiques que cobreixen la llum de tot l'ull. L'estrep dret està fet amb pedres poc treballades i probablement no era destinat a ser vist. Per sobre mostra una filera de lloses que podrien correspondre al terra original del pont.

La banda que dóna a l'est, és a dir aigües amunt del riu és la pitjor conservada i està totalment alterada per les modificacions aplicades al pont en època moderna, especialment al darrer terç del segle XX quan s'amplia l'amplada del pas i es col·loca per aquesta banda la canonada de conducció d'aigua potable. El pilar que té tallamar per l'altra banda no en té per aquest costat, tot i que seria lògic que hi fos. Presenta una intervenció de reforç amb dues bigues grosses de ferro a cada banda que sostenen l'ampliació de la superfície de pas. Aquest afegit és de pedra lligada amb ciment. Pel que fa al pilar central ha estat reforçat amb un afegit de maçoneria lligada amb ciment que cobreix tota la superfície del pilar en forma circular, i li dóna aparença de tallamar semicircular. L'estrep esquerre ha estat modificat únicament en la part superior del parament i conserva els carreus de l'obra original pel que fa a la resta. L'estrep dret també té una modificació petita en la part superior per adaptar el pont a les noves mides dels vehicles i la resta té la mateixa disposició de carreus lligats amb morter. L'actual pas del pont de Montgai presenta una capa d'asfalt d'uns 10 centímetres de gruix que cobreix els paviments anteriors. Les baranes són de fusta i són del mateix tipus que les que protegeixen el camí del riu.

 

Ajuntament de Montgai - Pl. Prat de la Riba, 1, 25616 Montgai, Lleida - Tlf. 973 43 00 05 - protocol@montgai.cat | administracio@montgai.cat

© 2017 Ajuntament de Montgai